Raamsdonk, Waspik, ’s Gravenmoer, Capelle, Sprang en Besoijen
tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

De oorlog
Het leven van alledag
Wolven
Ossen
Smokkelgebied
Protestantse en katholieke dorpen
De pest en andere calamiteiten

Waalwijk, Loon op Zand, Dongen en Oosterhout
Dit zijn Brabantse plaatsen, terwijl de dorpen aan de andere kant van de grens tot Holland hoorden. Toch zijn er erg veel relaties en activiteiten naar beide zijden van de grens. Mensen trokken met hun handeltje naar de Brabantse dorpen, maar werden vaak lastiggevallen omdat ze handeldreven met het land van de vijand. De grensplaatsen konden echter niet zonder elkaar en dat komt vaak naar voren zowel positief als negatief. Het kasteel van Loon op Zand bestreek een wijde omgeving en haalde bijvoorbeeld in 1625 gijzelaars uit de zes dorpen. Acht maanden zaten ze daar onder zware omstandigheden gevangen, terwijl ze voor eigen kost en onderdak moesten betalen. De gijzelaars verzochten het thuisfront na enkele weken om een bed en dekens om behoorlijke te kunnen slapen. De ontberingen waren zo zwaar dat één van de gijzelaars, Jan de Cort, er het leven bij liet. Hij was zo verzwakt dat hij enkele dagen nadat hij was vrijgekomen al “ter eerde geholpen” werd.

Als er grote problemen waren, was de grens tussen Brabant en Holland vaak echter geen probleem om gezamenlijk het onheil te lijf te gaan.

Water

Overleven buiten de Hollandse Tuin

klik voor een vergroting klik voor een vergroting klik voor een vergroting klik voor een vergroting