Raamsdonk, Waspik, ís Gravenmoer, Capelle, Sprang en Besoijen
tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

De oorlog
Het leven van alledag
Wolven

Ossen
Enkele weinig besproken middelen van bestaan komen uitgebreid aan bod. Een belangrijke economische pijler was de ossenhandel en ossenmesterij. In een topjaar (1621) werden er in Waalwijk 730 aangevoerd en in Besoyen 398. Tijdens het onderzoek is de route vanuit Denemarken en Noord-Duitsland in beeld gekomen, compleet met de plaatsen waar de grote rivieren werden overgestoken. Tijdens die wekenlange tocht naar de Langstraat valt u van de ene verbazing in de andere. De dieren werden op weilanden in de dorpen van de westelijke Langstraat en het Land van Heusden en Altena gemest. Dat er veel grensproblemen waren in verband met de mesterij op Hollands en Brabants gebied ligt voor de hand.

Smokkelgebied
Protestantse en katholieke dorpen
De pest en andere calamiteiten
Waalwijk, Loon op Zand, Dongen en Oosterhout
Water

Overleven buiten de Hollandse Tuin

klik voor een vergroting klik voor een vergroting klik voor een vergroting klik voor een vergroting