Raamsdonk, Waspik, ’s Gravenmoer, Capelle, Sprang en Besoijen
tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

De oorlog
Het boek behandelt een belangwekkende periode in de geschiedenis van de westelijke Langstraat. Acht jaar lang heeft de auteur gereisd, gezocht, onderzoek gedaan en geschreven. Hij heeft veel onderzoek gedaan in originele bronnen. Het is ongelooflijk hoeveel nieuwe feiten en gebeurtenissen boven water gekomen zijn. Het onderzoek in de oude archieven bevatte een schat aan informatie die het leven van gewone dorpelingen vaak haarscherp in beeld brengt.

De zes dorpen lagen erg ongunstig als het ging om doortrekkende legers en ingekwartierde soldaten. De verschrikkingen van mensen, die dikwijls met naam en toenaam vermeld worden, vullen vele bladzijden. Maar liefst zeven keer bleek het totaal onmogelijk om in de dorpen te blijven wonen en ontvluchtten de mensen huis en haard. Meestal trokken ze naar het land van Heusden en Altena. De radeloosheid van mensen komt wel heel beangstigend naar voren als de vluchtende dorpelingen niet snel genoeg de Oude Maas over konden. Achtervolgende troepen waren op jacht naar buit en pakten mensen alles af terwijl ook “vrouwen vercracht en goede huysluyden” werden neergeschoten. Dat laatste overkwam Willem Lambertsen omdat hij “met sijn beestkens” niet aan de overkant van het water kon komen.

Het leven van alledag
Wolven
Ossen
Smokkelgebied
Protestantse en katholieke dorpen
De pest en andere calamiteiten
Waalwijk, Loon op Zand, Dongen en Oosterhout
Water

Overleven buiten de Hollandse Tuin


klik voor een vergroting klik voor een vergroting klik voor een vergroting klik voor een vergroting