Spinola was een belangrijke legeraanvoerder in het Spaanse leger.
In 1625 slaagde hij er in Breda voor Spanje te veroveren.