In 1593 werd via deze dijk een uitval gedaan naar de troepen van Maurits bij de Raamdonkse kerk.
foto: Sylvia Verschure