Gevelsteen van het oudste huis van Waspik.
Eigenaar Joachim Jan Berthoutse spande zich
bijzonder in voor de leefbaarheid van de zes dorpen.

foto: familie Braaksma